Foreningen Saltlandet

Bestyrelse af Saltlandet 2020


Formand:

Holger Almholt Øster allé 17a

9300 Sæby

Tlf. 98 46 49 00 mob. 30 70 32 42   

almholtholger@gmail.com


Næstformandog sekretær:

Ole Vidstid Harald Bergsted Vej 5

9300 Sæby

tlf. 98 46 28 93

svidstid@gmail.com


Kasserer: Lissi Simonsen Hattemagervej 7

9300 Sæby

tlf. 98 46 70 89 mob. 21 39 38 22

lissisimonsen5@gmail.com


Harald Holbæk Kristensen Holbækvej 7

Mølholt

9300 Sæby tlf. 98 86 72 01 mob. 40 33 72 01

holbaekvej7@mail.dk


Elgård jørgensen

Åhaven 35 Vorså,

9300 Sæby

98 46 03 82


Ninna Olsen Kløvermarken 7

9300 Sæby

tlf. 98 46 33 68


Dorte Jernberg

Tryvej 159

9750 Østervrå

Jernberg@outlook.dk


Sekretariat: Ole Vidstid

Bladet og Hjemmesiden samt facebook er  Dorte og Holger se overnævnte.


Suppleanter:

Kim Arentsen

Alice Fredborg


Adresseændringer

bedes snarest meddelt sekretariatet


Saltlandets Historiske Forening for Sæby og omegn.


www.saltlandet.dk