Forside

Saltlandet historiske forening for Sæby og omegn

 

Bestyrrelse af Saltlandet 2018

 

Formand: Ninna Olsen Kløvermarken 7

9300 Sæby tlf. 98 46 33 68

Email. saltlandet@gmail.com

 

Næstformand: Holger Almholt Øster allé 17a 9300 Sæby

Tlf. 98 46 49 00 mob. 30 70 32 42

almholtholger@gmail.com

 

Kasserer: Lissi Simonsen Hattemagervej 7 9300 Sæby

tlf. 98 46 70 89 mob. 21 39 38 22

lissi1@sol.dk

 

Sekretær: Ole Vidstid Harald Bergsted Vej 5 9300 Sæby

tlf. 98 46 28 93

svidstid@gmail.com

 

 

Harald Holbæk Kristensen Holbækvej 7 Mølholt

9300 Sæby tlf. 98 86 72 01 mob. 40 33 72 01

holbaekvej7@mail.dk

 

Elgård jørgensen

 

Sekretariat: Sekretæren

Bladet og Hjemmesiden samt facebook er Dorte og Holger se overnævnte.

 

Suppleanter:

Kim Arentsen

Alice Fredborg

 

Adresseændringer,

bedes snarest meddelt sekretariatet

 

Saltlandets Historiske Forening

www.saltlandet.dk

Hvad kan Saltlandet tilbyde

Saltlandet har et blad udkommer 2 gange om året, Der holdes forskellige arrangementer med lidt for en hver smag. fra arkiv forskellige besøg med foredragsholder arrangementer af forskellige slags i årets løb.

Medlemskabet koster 100 kr om året pr. hustand.

Som skal betales til kasseren

 

www.saltlandet.dk